ÜNİTELER

 

DİŞ ÜNİTESİ 

Diş Tedavi Biriminde, koruyucu hekimlik yanında,

 • Diş Muayenesi
 • Röntgen ve panoramik  filmi
 • Diş çekimi
 • Kanal tedavisi
 • Amalgam dolgu
 • Işınlı estetik dolgu
 • Kuafaj ve amputasyon
 • Diş temizleme
 • Küçük cerrahi girişimler

yapılmaktadır.

(Kuron – Köprü, protez veya cerrahi işlemler yapılamamaktadır. Bu gibi vakalarda hasta ilgili yerlere yönlendirilmektedir.) 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK  ÜNİTESİ

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Mediko-Sosyal Sağlık Merkezi’nde 1 Psikolog hizmet vermektedir. Pazartesi, Salı ve Cuma günleri bireysel seanslar yapılmaktadır. İlk seansa gelmeden önce psikologdan öngörüşme için randevu alınması gerekmektedir (0212 383 23 13 nolu telefonla da randevu alabilirsiniz).

Seanslar 40 dk. kadar sürmektedir. Daha sonraki randevular psikolog tarafından belirlenmektedir. Ortalama iki haftada bir görüşme yapılmaktadır.

Rehberlik Hizmeti

Çarşamba günleri Davutpaşa kreşinde, Perşembe günleri Yıldız kreşinde aile görüşmeleri yapılmaktadır. Psikolog ile görüşmek isteyen ailelerin ilgili kreş müdürlüğünden randevu almaları gerekmektedir. Görüşmeler öğleden sonra yapılmaktadır.

 

RADYOLOJİ ÜNİTESİ 

Röntgen ünitemizde tek masa tek tüp röntgen cihazı ile konvansiyonel radyografi çekimlerinin tamamı yapılmaktadır. Akciğer grafisi, direkt üriner sistem grafisi, telegrafi, her türlü kemik ve eklem grafileri, intra venöz pyelografi (IVP) gibi çekimler ve panoramik diş röntgeni çekilmektedir.

Ultrason (USG) çekimi randevu usulü ile yapılmaktadır. 

Hazırlık gerektirmeyen USG tetkikleri;

 • ·        Tiroid USG
 • ·        Yumuşak doku USG
 • ·        Meme USG
 • ·        Aksillar USG
 • ·        Boyun USG
 • ·        Testis USG
 • ·        İnguinal USG
 • ·        Bebeklerde kalça USG

vs.

Hazırlık gerektiren USG tetkikleri;

 • ·        Üst batın USG (Randevu saatinden 6-7 saat öncesinden aç olarak çekilmektedir)
 • ·        Tüm batın USG (Randevu saatinden 6-7 saat öncesinden aç ve randevu saatinde idrara sıkışık olarak çekilmektedir)
 • ·        Pelvik USG (Randevu saatinde idrara sıkışık olarak çekilmektedir)

vs.

Tüm USG çekimleri randevu usulüne göre yapıldığı için tüm hastalarımıza randevu verilirken her çekim için gereken hazırlıklar ayrıca bildirilmektedir.

  

ACİL ÜNİTESİ 

Acil ünitemizde,

 • Küçük cerrahi müdahaleler,
 • Pansuman,
 • Enjeksiyon,
 • EKG,
 • Tansiyon ölçümü

Yapılmaktadır. Müşahede odasında bulunan 2 adet yatağımızda, doktorlarımızın gerekli gördüğü kısa süreli tedaviler uygulanmaktadır.

  

LABORATUAR ÜNİTESİ 

Laboratuar ünitesinde  gelişmiş  teknoloji ürünü cihazlarla (Biyokimya Otoanalizörü, Kan Sayım Cihazı, İdrar Tetkiki Ünitesi, Nefelometre Cihazı, Serolojik Testler Cihazı, Hormon Otoanalizörü) 70'e  yakın parametrede biyokimyasal tetkikler yapılmaktadır.

Rutin biyokimya ve check-up için kan alma saati 11:00’e kadardır. Acil parametreler için gün boyu numune kabul edilmektedir.

  

LABORATUAR TESTLERİ 

BİYOKİMYA

 • Açlık Kan Şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL-Kolestrol
 • LDL-Kolestrol
 • T kol/HDL-Kol
 • LDL-Kol/HDL-Kol
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • GGT
 • Total Bilirubin
 • Direkt Bilirubin
 • İndirekt Bilirubin
 • ALK P
 • Total Protein
 • Albumin
 • Amilaz
 • CK
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor
 • Kalsiyum
 • Ürik asit
 • Demir (Fe)
 • Demir Bağlama (UIBC)
 • Total Demir Bağlama (TIBC)
 • OGTT (Oral glukoz tolerans testi)
 • Kreatinin Klerens
 • Hba1c
 • CK-MB
 • Tokluk Kan Şekeri

HEMATOLOJİ

 • Kan Sayımı (24 parametre)

Lökosit (WBC)

 • Lenfosit
 • Monosit
 • Granülosit
 • Eozinofil
 • Bazofil

Eritrosit

 • Hemoglobin
 • Hematokrit
 • MCV
 • MCH
 • MCHC

Trombosit

 • MPV
 • PDW

Sedimantasyon

Kart Testler

 • Kan Grubu
 • HCV
 • Syphilis

Nefelometre Cihazı

 • ASO
 • hs-CRP
 • RF

 HORMON TETKİKLERİ

 • Tiroid Paneli
 • THS (Tiroidi Stimüle eden Hormon)
 • FT3
 • FT4
 • Anti TG
 • Anti TPO
 • E2 (Östardiol)
 • Progesteron
 • LH
 • FSH
 • Beta HCG
 • Prolaktin
 • Testosteron
 • DHEA-SO4
 • Folat (Folik Asit)
 • Vit B12
 • İnsülin
 • HOMA

TÜMÖR İŞARETLEYİCİLERİ

 • TPSA
 • FPSA / TPSA
 • Ferittin

 SEROLOJİ

 • Hbs-Ag
 • Anti Hbs total
 • Hbc IgM
 • Anti Hbc total
 • Hbe Ag
 • Anti Hbe total
 • HAV IgM
 • Anti HAV total
 • HIV

TAM İDRAR TETKİKİ

 • İdrarda Bilirubin
 • İdrar Dansitesi
 • İdrarda Glukoz
 • İdrarda Hematüri
 • İdrarda Keton
 • İdrar pH’ı
 • İdrarda Protein
 • İdrarda Ürobilinojen
 • Gebelik Testi

Biyokimya ve hormon parametrelerine bakmakta olduğumuz cihazlarımız Biorad dış kalite kontrol programına, seroloji testlerini çalıştığımız cihaz ise Biocert kalite kontrol programına dâhil olup, kalite kontrolleri her ay düzenli olarak yapılmaktadır .

Laboratuarımızda kullanılan manuel cihazların bakımı yıllık olarak yapılmaktadır .